Hiihtokoululaisen pelisäännöt

1. Saavun hiihtokouluun ajoissa.

2. Olen pukeutunut harjoitukseen ja säähän sopivasti

3. Minulla on mukana tarvittavat harjoitusvälineet

4. Kuuntelen tarkkaavaisesti annettuja ohjeita.

5. Teen harjoitteet niin hyvin kun pystyn.

6. Kannustan muita tasapuolisesti yrittämään parhaansa.

7. En kiusaa enkä häiritse toisia

8. Käyttäydyn hyvin

9. Harjoittelen aina iloisella mielellä.

Ohjaajien toiminta

Hiihtokoulun ohjaajat ja valmentajat valmistautuvat hiihtokoulun ohjaamiskertaan huolellisesti. Kunkin harjoituskerran lopussa annetaan ohjeita seuraavaa hiihtokoulukertaa varten. Ryhmin välistä viestintää varten perustetaan hiihtokoululaisten huoltajien whatsapp-ryhmä, jotta poissaolijatkin tietäsivät mitä seuraavalla kerralla harjoitellaan.

Ohjaajat ottavat hiihtokoululaiset huomioon yksilöinä. Lapsia kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Ohjaajat kannustavat ja tukevat hiihtokoululaisia. Ohjaajien käytöksen ml. kielenkäyttö tulee olla asiallista.

Ohjaajalla on oikeus poistaa lapsi tai nuori harjoituksista, mikäli hän huomautuksesta huolimatta käyttäytyy hyvien tapojen ja yhdessä sovittujen pelisääntöjen vastaisesti. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi:

- Epäasiallinen kielenkäyttö, kiroilu

- Epäasiallinen käyttäytyminen, kiusaaminen

- Hiihtokoululainen ei kuuntele tai tottele ohjaajaa

- Muu epäasiallinen käyttäytyminen, esim. toisten arvosteleminen epäonnistumisesta

Vanhempien rooli

Maastohiihdon harrastaminen ja osallistuminen hiihtokouluun vaatii vanhemmiltakin jonkin verran osallistumista ja vaivaa huolehtimalla mm. hiihtokoululaisten varusteista ja välineistä. Hiihtokoulu tukee vanhempia järjestämällä välineopastusta ja voitelukoulutusta.

Nuorimpien hiihtokoululaisten huoltajia kannustetaan myös osallistumaan ”apuohjaajan” roolissa harjoitustapahtumaan. Asiasta sovitaan ohjaajien kanssa.

Ohjeita vanhemmille:

- Huolehdi hiihtokoululaiselle oikean kokoiset ja toimivat välineet

- Huomioi kunkin hiihtokoulukerran vaatima suksien voitelu

- Pyri kannustamaan aina positiivisesti

- Pyri tukemaan yhdessä sovittuja pelisääntöjä.

- Esitä tarvittaessa avoimesti rakentavaa kritiikkiä toiminnasta ohjaajille.

- Osallistu aktiivisesti vanhemmille suunnattuihin informaatio- ja koulutustilaisuuksiin sekä pelisääntö yms. keskusteluihin.