SeuraJulkaistu: 03.07.2017 00.00

Hopeinen ansiomerkki

SEURAN HOPEISEN ANSIOMERKIN SAAJAT:

Osmo Ahma-Aho1964
Elli Haapio1964
Väinö Hopponen1964
Eero Hyvönen1964
Mauri Isotalo1964
Unto Jokinen1964
Eemil Korpisaari1964
Väinö Marttila1964
Frans Mustila1964
Artturi Mäkinen1964
Aarne Siren1964
Otto Siren1964
Paavo Siren1964
William Salonen1964
Toivo Koivuniemi1964
Aimo Kuisma1964
Anna-Liisa Karhunen1974
Riitta Rekola1974
Manne Kuisma1974
Kalevi Alvi1974
Teuvo Heula1974
Erkki Tanner1974
Erkki Seppänen1974
Ilkka Reinola1974
Eino Nieminen1974
Aulis Salonen1974
Urho Jalonen1984
Risto Mikkola1984
Pertti Keinonen1984
Matti Kitunen1990
Reino Lemmetti1991
Ari Pinomäki1991
Matti Mäkinen1991
Raimo Lehtinen1998
Raimo Eskola1999
Pauli Ali-Myllymaa1994
Heikki Henttonen1994
Anja-Maija Huhdanperä1994
Pertti Iivonen1994
Markku Joensuu1994
Juhani Korkola1994
Reijo Lemmetti1994
Erkki Majamaa1994
Rauni Salonen1994
Matti Näsärö1994
Vesa Papinsaari1994
Juha Raunio1994
Jaakko Reinola1994
Ilkka Seppänen1994
Paavo Sikiö1994
Matti Sinisalo1994
Jorma Tanni1994
Hannu Turkkinen1994
Esa Virtanen1994
Petri Heikkilä2004
Hannu Holttinen2004
Sakari Kinnari2004
Eiri Koivu2004
Raimo Komu2004
Kari Kopperoinen2004
Ulla-Maija Kulmanen2004
Jorma Kunnas2004
Mikko Kurkioja2004
Marja-Sisko Lemmetti2004
Jouko Mattila2004
Allan Mäkinen2004
Hanna Mäkinen2004
Olli Seppälä2004
Sari Seppälä2004
Risto Tuominen2004
Raimo Urvanta2004
Aimo Virkki2004
Jouni Virtanen2004
Jukka Virtanen2004
Arto Vähä-Ruohola2004
Simo Kosonen2005
Pasi Mäkelä2005
Esko Koiranen2005
Antero Korhonen2005
Soile Peltoniemi-Niskanen 2007
Eelis Kuusela2011
Iiro Niskanen2014
Pasi Korkola2014
Markku Jousranta2014
Mikko Aaltonen2014
Jari Luoto2014
Ari Luoto2014
Hannu Juppala2014
Jenni Kihlström2014
Satu Myllyniemi2014
Tuomo Helavirta2014
Jeremy Kurvinen2014
Maija Saarinen2014
Mervi Pesu2014
Juha Aho2014
Jani Huurne2014
Vesa Saarinen 2014
Lassi Mattila 2014
Vesa Peltonen 2014
Janne Viitala2014
Jukka Laakso2014
Markku Ruonavaara2014
Lauri Tahvanainen2015